Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych komisariatów

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 08.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Jaromin
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jaromin Zespół Teleinformatyki KMP Bielsko-Biała
do góry