Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną

Komendant Miejski Policji ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45.

Bielsko-Biała dn. 10 wrzesień 2018

OGŁOSZENIE

Komendant Miejski Policji ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Komendy Miejskiej Policji ul. Wapienna 45, Bielsko-Biała.

Najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną dotyczy pomieszczeń o powierzchni 104,56 m².

Wizja lokalna pomieszczeń odbędzie się w dniu 18.09.2018r. oraz w dniu 25.09.2018r. o godzinie 10.00 w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45, zbiórka przy wejściu głównym do budynku.

Stawka wywoławcza czynszu nie obejmuje opłat niezależnych od wynajmującego
i wynosi 9,00 zł/m2 .

* do zaoferowanej stawki czynszu zostanie doliczony podatek od nieruchomości i gruntu ( zgodnie z zajmowaną powierzchnią) , podatek za trwały zarząd ( proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni) , 23% podatku VAT.

Otwarcie Ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność gastronomiczną jest jawne i odbędzie się w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej ul. Wapienna 45 w dniu 4.10. 2018r. o godzinie 11.30 w pokoju nr B 024.

Oferent związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni, przy czym dzień otwarcia ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

W postępowaniu konkursowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 2017 r. poz. 1579 ).

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, e-mail: finanse-zaopt@bielsko.ka.policja.gov.pl ,


 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.09.2018
Data modyfikacji 10.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Osoba udostępniająca informację:
Elwira Jurasz
Osoba modyfikująca informację:
Elwira Jurasz
do góry