Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia Kadrowe

Nabór na stanowisko starszego referenta Wydziału Ruchu Drogowego KMP

Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej poszukuje kandydata na stanowisko starszego referenta Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Bielsku-Białej.

Stanowisko - starszy refererent - 1,0 etatu

Obowiązki na stanowisku :

- kompletowanie i przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu naczelnikowi wydziału,

- ewidencjonowanie pism i dokumentów wpływających i wychodzących z sekretariatu,

- przyjmowanie i wysyłanie poczty zwykłej i specjalnej,

- obsługiwanie komputera i systemu faksowo-mailowego,

- archiwizacja.

Wymagania niezbędne:

- wykształecenie - minimum średnie (ekonomiczne, administracyjno-biurowe),

- umiejętność organizowania pracy własnej,

 Staż pracy - 1 rok na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

- podanie, życiorys lub CV,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie,

- oświadczenia :

   - o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

   - o korzystaniu w pełni z praw p[ublicznych,

   - o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji,

   - o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Wynagrodzenie brutto - 1.873,84 + posiadana wysługa lat.

Rekrutacja trwa do dnia 10.08.2016 r. ( liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty aplikacyjne można składać w Zespole Kadr i Szkolenia KMP w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego 17 lub za pośrednictwem poczty.

Telefon kontaktowy : 33 8121370.

Dokładny tekst ogłoszenia - strona internetowa www.usc.gov.pl

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 28.07.2016
Data modyfikacji 01.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Serafin
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Śliwka Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba modyfikująca informację:
Elwira Jurasz
do góry