Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do informacji publicznej

 Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KMP w Bielsku-Białej mogą zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowym.

  Wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej

Metryczka

Data publikacji 29.01.2009
Data modyfikacji 31.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Jaromin
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jaromin Zespół Teleinformatyki KMP Bielsko-Biała
Osoba modyfikująca informację:
Robert Jaromin
do góry